Partners

BeBright: is ontstaan als antwoord op de behoefte van organisaties om grenzen te verleggen bij innovatie van nieuwe markten, nieuwe strategie, nieuwe marketing, en nieuwe producten en diensten. Daarbij stopt BeBright niet bij goede ideeën; BeBright adviseert bij het in de markt zetten en het internaliseren van de vernieuwing als geheel. Hiervoor verbindt BeBright kennis en netwerken over markten, culturen en organisaties heen, om samen met opdrachtgevers tot een blijvende verbetering te komen. Zo zijn zij toekomstbestendig en in staat richting te geven aan continue vernieuwing. BeBright combineert organisatieadvies en creativiteit. De kracht van BeBright is het maken van nieuwe combinaties, het loslaten van belemmerende paradigma’s en het verkennen van nieuwe perspectieven. Want wie klaar is voor de toekomst, innoveert.

SCCI: richt zich op toekomstbestendige woonzorgconcepten als gevolg van het scheiden van wonen en zorg. Nederland is een schatrijk land met enkele veelbelovende groeisectoren, zoals zorg voor de, dankzij het pensioenstelsel, steeds rijker wordende ouderen. Nieuwe woonzorgconcepten zullen als gevolg van de inkomensontwikkeling van ouderen de komende jaren alleen maar relevanter omdat veel ouderen niet in aanmerking komen voor woningen binnen het sociale domein.

Wijkscan.com: Op www.wijkscan.com ziet u een selectie van geïntegreerde openbare informatie. De informatie geeft uw organisatie een kompas. De laatste twee jaar heeft wijkscan.com in de 1e lijns gezondheidszorg 100 websites voor huisartsenpraktijken en gezondheidscentra gerealiseerd met eigen data uit Huisartsinformatiesystemen, uiteraard achter een wachtwoord. In 2014 heeft wijkscan.com naast informatie over de 1e lijn ook informatie over ziekenhuizen, AWBZ en WMO opgenomen. De gedetailleerde gebiedsfoto van de wijkscan maakt doorvertaling naar beleid mogelijk.

Aimpact: dit is de partij achter het co-creatie Zorginnovatieboek en het co-creatie eHealthboek, welke breed bekend is in de zorg. Aimpact verzamelt en rankt zorginnovaties op hun maturity. Aimpact beschikt over een database van zo’n 12.500 zorginnovaties. Daarnaast beschikt Aimpact over een premium database (aantal honderden) voor de belangrijkste interventies/innovaties incl. relevante maturitykenmerken. Innovaties worden als portfolio rondom thema’s/onderwerpen opgebouwd. Voorbeelden van portfolio’s zijn eHealth, langer thuiswonen, preventie, zelfmanagement, substitutie etc. Diverse gerenommeerde organisaties in de zorg (zorgverzekeraars, huisartsengroepen, dementienetwerken, regio-initiatieven etc) zijn in een hele korte tijd reeds klant van Aimpact geworden.
Met AimTrack bieden wij organisaties in de zorg een integrale aanpak, ondersteunend door een modulair internetplatform, voor beleid, innovatie en implementatie.