Over

AimTrack BV is een samensmelting van de activiteiten van Wijkscan.com en Aimpact. De directie van AimTrack wordt gevoerd door Paul Reijn en Co Politiek. Tevens is Auke Vlonk als onderzoeker werkzaam voor AimTrack. Hierbij stellen we ons aan u voor:

Co Politiek (1964) E: co.politiek@aimtrack.nl, 06-46182285

 • is initiatiefnemer van het co-creatie Zorginnovatieboek en het co-creatie eHealthboek
 • heeft met zijn bedrijf Aimpact de AimTrack innovatiedatabase opgebouwd, verrijkt met maturity kenmerken en de doorvertaald naar innovatieportfolio’s
 • ondersteunt organisaties bij specifiek innovatiebeleid en algemenere beleidsontwikkeling
 • onderhoudt de relaties met partijen in de zorgsector
 • heeft 12 jaar bij Agis gewerkt en 6 jaar bij Molenaar & Lok, een adviesbureau voor de zorg
 • is vanaf 2004 ondernemer en heeft gewerkt als manager of adviseur in grote verandertrajecten in de zorg, financiële dienstverlening en in andere branches
 • heeft als opleidingsachtergrond bedrijfskundige informatica, bestuurlijke informatiekunde, Master Information Management

Paul Reijn (1954) E: paul.reijn@aimtrack.nl, M: 06-46371327

 • is initiatiefnemer van de AimTrack gebiedsfoto met zijn bedrijf wijkscan.com en Sinfore. Sinfore won de BouwRAI Innovatieprijs 2004
 • ontwikkelde de wijkscan, die inmiddels breed gebruikt wordt bij de Regionale Ondersteuning Structuren in de eerstelijnsgezondheidszorg
 • ontwikkelde met het Jan van Es Instituut te Almere de wijk- en praktijkscan die inmiddels ingezet is voor meer dan 100 huisartsenpraktijken en gezondheidscentra
 • ondersteunt organisaties zoals de Friesland Zorgverzekeraar bij het inzetten van populatie en zorgvraag data
 • werkte als managing partner bij Kolpron in Rotterdam, toonaangevend bureau op het gebied van vastgoed en planologie, inmiddels gefuseerd met het NEI tot Ecorys
 • studeerde bouwkunde aan de TU Delft en bedrijfskunde aan de EUR Rotterdam

Auke Vlonk (1983) E: auke.vlonk@aimtrack.nl, M: 06-10493636

 • is de AimTrack onderzoeker voor alle onderzoeksvragen binnen de AimTrack omgeving en algemene onderzoeksvragen
 • onderhoudt en verrijkt de innovatiedatabase en maakt analyses op het gebied van innovaties, zoals het creëren van gerichte portfolio’s
 • maakt verdiepingsslagen naar de combinaties van wonen, welzijn en zorg en populatie- en probleemgerichte innovatie
 • is bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Demografie en organiseert in dat kader seminars en de Nederlandse demografiedag
 • heeft 3 jaar bij het Jan van Es Instituut gewerkt en daar mede de wijk- en praktijkscan ontwikkeld en onderzoek gedaan naar ontwikkelingen op het gebied van zorgvraag- en aanbod en de mogelijkheden voor meer activiteiten op het gebied van preventie, diagnostiek en substitutie
 • heeft ruim 2 jaar voor het Planbureau voor de Leefomgeving gewerkt aan onder meer stedelijke verdichtingsvraagstukken en het belevingswaardenonderzoek
 • heeft de studies technische planologie (ruimtelijke ordening) en demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond