VAN innovatie zoekt probleem NAAR probleem zoekt innovatie

De AimTrack gebiedsfoto geeft een beeld van de huidige status en de verwachte ontwikkeling van de zorgvraag en zorgkosten in alle sectoren. De AimTrack innovatiedatabase bevat 12.500 zorginnovaties op het gebied van bijvoorbeeld domotica, robotica, eHealth, langer thuis wonen etc., zie ook www.zorginnovatieboek.nl. AimTrack biedt informatie voor de beleidscyclus: situatiebepaling, scenario’s, ondersteuning voor de keuze en implementatie van interventies/innovaties en monitoring. Dit biedt zorgorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars en andere stakeholders kansen.