Gebiedsfoto

  • Voor heel Nederland is informatie beschikbaar over de populatie, zorgvraag, zorgkosten en zorgaanbod. Met de gebiedsfoto is in te zoomen van regio- tot op pandniveau
  • De populatie informatie betreft primair de bevolking naar leeftijd, huishoudenssamenstelling, sociaal economische status, inkomen, opleidingsniveau, herkomst en woningkenmerken
  • Naar de toekomst (2040) bevat AimTrack eigen demografische prognoses tot op laag schaalniveau aansluitend op de prognoses van het PBL en CBS
  • Daarnaast zijn populatie- en zorgvraaggegevens beschikbaar uit het CBS Wijk- en Buurtregister, de Leefbaarometer, de KING Stapelingsmonitor en de WMO
  • De zorginformatie gaat uit van de CBS Nationale Zorgrekeningen en daarmee op EU, OECD en WHO
  • De informatie betreft gezondheid & leefstijl, 1e lijn, 2e lijn, langdurige zorg en medicatie met zowel zorgkosten als patiëntenaantallen

De gebiedsfoto is volledig openbaar beschikbaar voor de gemeente Maastricht. De inhoud van de gebiedsfoto wordt toegelicht door middel van dit filmpje.

Voor heel Nederland zijn kaartmateriaal en data (zie factsheets) openbaar beschikbaar over de 65 tot 75-jarigen, 75+’ers en diabetes.

Ook vindt u op beide websites de toelichtingen met betrekking tot de inhoud en opbouw van de populatie-, prognose- en zorgvraagdata.