eHealthboek

 

Co-creatie eHealthboek: het co-creatie zorginnovatieboek smaakte naar meer: het enthousiasme van de zorgpartijen en co-auteurs leidde tot een tweede boek, waarbij opnieuw zoveel mogelijk mensen uit de zorg zijn betrokken. Zo is er een adviesraad met 80 zorgbestuurders, zijn er 250 co-auteurs en zijn twee co-creatie bijeenkomsten georganiseerd bij Achmea en VGZ.

De inzet van eHealth geeft geweldige mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verbeteren, de toegankelijkheid te vergroten en de kosten te beperken. Steeds meer partijen in de zorg lopen er warm voor. Ook de minister heeft eHealth hoog op de agenda staan. Grootschalige implementatie van eHealth is echter geen sinecure. Het co-creatie eHealthboek laat de beloftes en uitdagingen zien van eHealth. Het belicht eHealth vanuit verschillende perspectieven. Deze co-creatie verbindt innovatoren, co-auteurs, bestuurders, zorgprofessionals, cliënten en experts die een visie en mening hebben op en over eHealth. Het boek kunt u lezen als een onafhankelijk advies over het versnellen van de implementatie van eHealth. 20 zorgpartijen hebben het mogelijk gemaakt dit co-creatie eHealthboek ook te drukken, maar daarnaast blijft het eHealthboek natuurlijk via internet beschikbaar: het is inmiddels al 20.000 maal gedownload.