BeBright en AimTrack werken samen aan innovatie in de zorg!

BeBright en AimTrack werken samen! De combinatie van kennis over de zorg, organisatie-advies, de beschikbare zorgvraag- en innovatiedatabases en de wijze waarop dat tot relevante beleidsinformatie en -interventies kan worden doorvertaald zorgt voor extra toegevoegde waarde voor onze klanten.
BeBright (zie ook www.bebright.eu) is ontstaan als antwoord op de behoefte van organisaties om grenzen te verleggen bij innovatie van nieuwe markten, nieuwe strategie, nieuwe marketing, en nieuwe producten en diensten. Daarbij stoppen zij niet bij goede ideeën; BeBright adviseert bij het in de markt zetten en het internaliseren van de vernieuwing als geheel. Hiervoor verbinden zij kennis en netwerken over markten, culturen en organisaties heen, om samen met opdrachtgevers tot een blijvende verbetering te komen. Zo zijn zij toekomstbestendig en in staat richting te geven aan continue vernieuwing. BeBright combineert organisatie-advies en creativiteit. De  kracht is het maken van nieuwe combinaties, het loslaten van belemmerende paradigma’s en het verkennen van nieuwe perspectieven. Want wie klaar is voor de toekomst, innoveert: Lead the Future, be Bright.